ECO CONTROL

Millieu - Onderzoek - Advies - Inspectie

Asbestonderzoeken

In het verleden is asbest o.a. veelvuldig toegepast in bouwwerken en producten. Het is een verzamelnaam voor mineralen, die toegepast werden om hun isolerende, brandwerende en slijtvaste eigenschappen.

Het inademen van asbestvezels kan tot zeer ernstige longproblemen leiden. Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden. Het is echter nog in veel objecten aanwezig.

Sinds 1 maart 2017 is het invoeren van inventarisatie en saneringsprojecten voor asbest in het LAVS (Landelijk Asbest Volgsysteem) verplicht. In dit systeem wordt de route van het asbest gevolgd vanaf het moment van inventarisatie tot aan de afmelding. Eco Control kan dit gehele traject verzorgen.

Asbestinventarisaties

Bij sloop of renovatie van een gebouw is een asbestinventarisatie vooraf verplicht gesteld. Ook bij de aan- of verkoop van onroerend goed kan het raadzaam zijn om een onderzoek uit te laten voeren. De kosten voor asbestverwijdering kunnen door allerlei wettelijke veiligheidseisen erg hoog oplopen.

Wij hebben een ruime ervaring met asbestinventarisaties, monstername, luchtmetingen en risico analyses. Ook voeren wij bij asbestsaneringen het projectmanagement uit.

Er zijn verschillende type asbestinventarisaties. Hiervoor kunnen gecertificeerde asbestdeskundigen, waaronder Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA), worden ingeschakeld. Zij adviseren welk type van inventarisatie voor uw situatie van toepassing is. Voor milieukundige begeleiding van asbestsloop, hebben wij een Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA-er) beschikbaar.

Asbest in Bodem

Bij bodemonderzoek dient ook specifiek gekeken te worden naar de aanwezigheid van asbest. Ter bepaling van het risico, is het van belang in welke fractie van de grond asbest voorkomt. Dit onderzoek is door de overheid verplicht gesteld. Hierbij wordt verwezen naar onze informatie over Bodemonderzoeken. Meestal adviseren wij het asbestonderzoek in de bodem gelijktijdig uit te voeren met het verkennend bodemonderzoek (NEN-5740).

Het gehele onderzoekstraject kunnen wij verzorgen. De veldmedewerkers zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestonderzoeken (VKB protocol 2018), volgens de wettelijke norm NEN-5707, inzake asbest in grond.

Tevens wordt gewerkt volgens de norm asbest in puin (NEN-5897) en de veiligheidswetgeving conform de ARBO.