ECO CONTROL

Millieu - Onderzoek - Advies - Inspectie

Bodemonderzoek

Vrijwel dagelijks worden er namens Eco Control bodemonderzoeken uitgevoerd. Het bedrijf behoorde in het verleden (1995) overigens, tot de eerste groep van bedrijven, die officieel werden gecertificeerd voor bodemonderzoek. Elk type bodemonderzoek heeft zijn eigen protocol en is gebonden aan wettelijke regelgevingen. Zowel grond als grondwater worden onderzocht.

Alle bodemonderzoeken worden uitgevoerd door gecertificeerde veldwerkers. Vooraf wordt historisch onderzoek gedaan en daarna wordt er een onderzoeksplan opgesteld. Hierbij wordt o.a. gekeken naar het aantal boorpunten, peilbuizen, de te analyseren grond- en grondwatermonsters. De verwerking van de monsters gebeurt door volledig geaccrediteerde laboratoria. Onze bodemdeskundigen worden vaak ingeschakeld bij vastgoed ondersteuning.

Wanneer is er een bodemonderzoek nodig?

Hieronder volgen een aantal situaties waarbij een bodemonderzoek nodig kan zijn:

 • Aanvraag Bouwvergunning
 • Ondergrondse Opslagtanks
 • Onroerendgoedtransacties
 • Milieuvergunningen (Nulsituatie)
 • Calamiteiten
 • Second Opinions
 • Schoongrond Verklaring

Type bodemonderzoeken

Eco Control verzorgt de volgende type bodemonderzoeken:

 • Historisch vooronderzoek (NEN 5725)
 • Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)
 • Nader bodemonderzoek (NTA 5755)
 • Nulsituatie bodemonderzoek (NEN 5740)
 • Asbestonderzoek in grond/puin (NEN 5707/5897)
 • Saneringsonderzoek
 • PFAS (PFOS en PFOA)

Met de gegevens van de onderzoeken en de resultaten van het laboratorium, wordt een rapportage opgesteld. De rapportage ontvang u via mailbericht.

Wat kan de uitkomst zijn?

Een bodemonderzoek is nodig om te bepalen of de bodem geschikt is voor de huidige of toekomstige bestemming.  Hierbij wordt gekeken naar de risico’s voor mens, dier en milieu. Als de risico’s te groot zijn, kan een bodemsanering noodzakelijk zijn.

De uitkomsten worden als volgt aangegeven :

 • Niet verontreinigd
 • Licht verontreinigd
 • Matig tot sterk verontreinigd

Het bodemrapport omvat o.a. conclusies en duidelijke adviezen. Daarnaast bespreekt de projectleider de resultaten met de opdrachtgever. Een vervolgonderzoek kan eventueel nodig zijn.