ECO CONTROL

Millieu - Onderzoek - Advies - Inspectie

Het Bedrijf

Eco Control is in 1989 opgericht en heeft een volledig onafhankelijke status. De naam staat voor ecologie en economie. Het bedrijf werd in de beginfase alleen ingezet voor milieuhinderlijke bedrijven. Tot de eerste opdrachtgevers behoren het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van VROM (het huidige Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), provincies en bedrijven. Omdat er bij bedrijfsverplaatsingen, vrijwel altijd sprake was van ernstige bodemverontreiniging, werd er een eigen bodemonderzoeksafdeling opgericht. Eco Control behoorde tot de eerste gecertificeerde bedrijven (1995) voor bodemonderzoek en bodemsanering.

Thans zijn alle milieuspecialisten persoonsgebonden gecertificeerd. Door het volgen van verplichte cursussen en trainingsprogramma’s blijft hun kennis actueel. De informatie voorziening loopt digitaal via de cloud. Alle opdrachten worden vertrouwelijk behandeld. In de relatie met onze opdrachtgevers staan integriteit, transparantie en deskundigheid centraal.

Onze Visie

Werken aan een beter milieu is de belangrijkste doelstelling van Eco Control. Schone grond, frisse lucht en gezond water zijn van essentieel belang voor onze leefomgeving. Door milieuvervuiling wordt de toekomst van de mens, plant en dier steeds verder bedreigd. Eco Control zorgt voor duurzame oplossingen, probeert verontreiniging te voorkomen en integraal op te lossen. Met een scherp oog voor klimaatverandering, CO2-uitstoot en een Circulaire Economie. Hierin staat hergebruik van materialen, herbestemming van producten en besparen van grondstoffen centraal.

Door de inzet van steeds snellere en betere computersystemen voor bemonsteringen, milieumetingen en chemische analyses, hebben wij onze dienstverlening steeds verder kunnen optimaliseren.

Door de jaren heen groeide Eco Control  uit tot een full service organisatie. Daarbij wordt een zó hoog mogelijke kwaliteit nagestreefd tegen een redelijke prijs.

Onze sterke punten

  • Jarenlange ervaring met milieuonderzoeken en een actuele kennis van zaken.
  • Snelle contacten met laboratoria, onderzoeksinstellingen en overheden. Korte lijnen en één aanspreekpunt voor onze opdrachtgevers.
  • 24/7 service voor onze vaste opdrachtgevers. Een direct telefoonnummer wordt toegewezen.
  • Bij schadeverhaalsprocedures kan men ook kiezen voor uitvoering op basis van no cure no pay.
  • Bij alle relevante projecten wordt er naar gestreefd CO2-neutraal te werken of de CO2-footprint te verkleinen.
  • Vooraf altijd een duidelijke kosten begroting.