ECO CONTROL

Millieu - Onderzoek - Advies - Inspectie

Disclaimer

De informatie op deze site wordt door ons met zorg samengesteld en gecontroleerd. Desalniettemin is het mogelijk dat deze onvolledig is en/of onjuistheden bevat.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het bezoek aan deze site, uit het gebruik van deze site, van de door ons op deze site aangeboden diensten en/of van de informatie die via deze site is verkregen.

Deze website bevat links van websites van andere partijen. Deze links zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Eco Control B.V. is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Eco Control B.V. worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of printen van een hard copy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

© 1989-2021 Eco Control B.V.